Test Salifert - Ammonia Profi-Test (NH3, NH4)

Cena produktu

bez DPH: 173,- Kč

s DPH: 209,- Kč


Výrobce:
Salifert
Kód produktu:
15141-0005-11
EAN Kód:
15125

Test Salifert - Ammonia Profi-Test (NH3, NH4)

  • Salifert NH4 je velmi kvalitní, rychlý a přesný test na stanovení hladiny ammonia (NH4) ve vodě.


Test na zjištění přítomnosti čpavku

Test je velmi jednoduchý a měří součet toxického amoniaku (NH3) a amonia (NH4) během několika minut.

  • Použítí pro mořská i sladkovodní akvária.

Varování:

Udržujte mimo dosah dětí!

Dráždivý a zdravý škodlivý.

Činidlo NH3 je dráždivé a škodlivé, obsahuje min 2 % NaOH min 0,1 % Hg2CI2 a Hg2I2:

drážní oči a kůži

zdraví nebezpečný při vdechnutí, kontaktu s kůží a požití

udržujte uzamčené mimo dosah dětí

udržujte mimo dosah potravin, pití a krmiva pro zvířata

v případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte a vyhledejte lékaře

používejte rukavice a ochranné prostředky na oči či celý obličej

v případě nevolnosti, požití nebo zasažení vyhledejte lékaře


Návod k použití:

1) Pomocí 2ml stříkačky vstříkněte 2 ml testované vody do přiložené testovací nádobky.

2) Naplňte 1ml stříkačku 1 ml činidla NH3.

3) Aplikujte 0,5 ml do testovací nádobky a jemně kružte po dobu 30 vteřin. Přidejte zbylých 0,5 ml a kružte 10 vteřin. Odstavte na 3 minuty.

4) Jemně zakružte nádobkou po dobu 5 vteřin. Přidržte nádobku před sebou, porovnejte pohledem z boku s barevným spektrem, které přidržujte za nádobkou. Ujistěte se, že bílá část barevného spektra je umístěna za tekutinou v nádobce. Hodnoty barevného spektra jsou uvedeny v mg/l celkového amoniaku (NH3 + HN4+).


Fotogalerie